Otto Meyer-Amden (Plakat Nr. 90)

CHF 25.00

Ausstellungsplakat

Plakat zur Ausstellung  Otto Meyer-Amden – Das Frühwerk 1903-1914  (2015)

Masse: 89.5 x 128 cm (F4)